Hiilipiirustus

ASETELMA. LUONNONHIILI LITOPOSTERILLE. 594 X 841 MM. ALEKSIA MÄNTYLÄ. TAIDE- JA MEDIAPAJA 2021