V niin kuin vaikuttaminen

Tuttavapiirissäni lähes kaikki ovat enemmän tai vähemmän huolestuneita ilmastonmuutoksesta mutta monet kokevat, ettei he voi vaikuttaa asiaan. Koska siitä ei ole niin kauaa aikaa kun itse tunsin vastaavanlaista voimattomuutta, ajattelin avata hieman erilaisia vaikuttamistapoja. Vaikuttamistavat ovat melko samanlaisia aiheesta riippumatta.

Tämä tekstikin on eräs vaikuttamistapa ja tavoitteenani on saada sinut, lukija, tutustumaan erilaisiin vaikuttamistapoihin ja käyttämään joitakin niistä. Jo pelkästään tunne siitä, että halutessaan voi vaikuttaa ympärillä olevaan maailmaan on tärkeä.

Helppo tapa aloittaa

Helpoimpia tapoja vaikuttaa ympäristöönsä ovat äänestäminen ja erilaisten vetoomusten ja kansalaisaloitteiden allekirjoittaminen. Äänestämällä kerrot mielipiteesi siitä, minkä arvojen suuntaan maailmaa tulisi juuri sillä hetkellä muuttaa. Samalla pidät huolen siitä, että mielipiteesi huomioidaan. Allekirjoittamalla vetoomuksen tai kansalaisaloitteen osoitat tukesi muttet joudu näkemään juurikaan vaivaa etkä päädy itse julkisuuteen. Laajasti kannatusta saanut vetoomus tai aloite voi olla todella tehokas tapa saada asioita käsiteltäväksi, mutta vähäisen kannatuksen saaneet unohdetaan helposti.

Vetoomuksilla kerätään mahdollisimman laaja tuki jollekin tietylle asialle. Vetoomus luovutetaan asianmukaisille päättäjille siinä vaiheessa kun tekijät niin haluavat. Kansalais- ja kuntalaisaloitteet eroavat vetoomuksista siten, että niillä on lakisääteiset käsittelyn kynnykset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että päättäjien on oikeasti otettava paljon kannatusta saanut asia käsittelyyn. Kuntalaisaloitteita voi tehdä myös ilman allekirjoitusten keräämistä, mutta silloin sillä ei ole yhtä suurta painoarvoa. Kuntalaisaloitteen allekirjoittamiselle ei ole ikärajaa. Kansalaisaloitteen kohdalla ikäraja on 18 vuotta. Aloite kunnallisen kansalaisäänestyksen järjestämisestä edellyttää allekirjoittajilta 15 vuoden ikää. Vetoomukset eivät ole muodoltaan virallisia, joten niillä ei ole ikärajoja.

Katso esim. Ilmastoveivi2019, #NytOnPakko, #ykkösketjuun ja Kaivoslaki Nyt

Hiukan panostusta

Omilla toimillaan on melko helppoa vaikuttaa. Keskustelemalla tärkeästä aiheesta omassa tuttavapiirissä tai sosiaalisessa mediassa ylläpidetään muiden ihmisten kiinnostusta asiaan, ja sitä kautta päättäjien kiinnostusta asiaan. Vinkkaamalla kavereille olemassa olevasta kampanjasta tai vaaleissa hyvästä ehdokkaasta, saat uusia ihmisiä tutustumaan aiheeseen. Tällöin kampanja tai ehdokas saa lisää vaikuttavuutta.

Kuluttajana ja asiakkaana vaikutusmahdollisuuksia tulee käytetyn rahan kautta, mutta myös keskustelemalla kauppiaan tai myyjän kanssa. Kaupat haluavat miellyttää asiakkaitaan. Suurin osa asiakkaista ei kuitenkaan anna mitään palautetta, joten jos pyydät jotakin melko helposti toteutettavaa, voit hyvinkin saada haluamasi. Vaikeammat asiat tarvitsevatkin sitten enemmän toistoa.

Jos löydät jonkin arvojasi lähellä olevan kansalaisjärjestön tai puolueen, voit tukea sen toimintaa liittymällä jäseneksi tai lahjoittamalla rahaa. Jäseneksi voi liittyä, vaikkei aikoisikaan osallistua toimintaan aktiivisesti. Tällöin jäsenyys on ennen kaikkea henkilökohtainen kannanotto ja tuen ilmaisu. Pelkkä jäsenyys ei näy ulospäin, mutta jäsenenä pääset sisäisiin tiedotuskanaviin ja pysyt paremmin perillä missä mennään kyseisessä aihepiirissä. Voit olla vain yhden puolueen jäsen kerrallaan, mutta puolueen vaihtaminen on ihan ok, jos siltä alkaa tuntumaan.

Enemmän tuloksia

Panostamalla itse enemmän, voi saada isompia vaikutuksia aikaiseksi, mutta se edellyttää usein myös valmiutta nostaa itsensä näkyville jonkin asian kannattajana. Esimerkiksi mielipidekirjoituksen tekeminen lehteen tai jonkin asian aktiivinen käsittely somessa ovat tehokkaita tapoja saada oma mielipide näkyviin. Mitä useampia hyvin perusteltuja mielipiteitä satunnainen ihminen näkee kyseisestä aihepiiristä sitä todennäköisemmin hänkin ymmärtää asian tärkeyden – vaikkei olisikaan vielä samaa mieltä.

Olemassa olevia kampanjoita voi tukea kannustamalla omaa taustayhteisöä (yhdistystä, urheiluseuraa, työpaikkaa tms.) tukemaan jotakin kampanjaa julkisesti ja mainostamaan sitä jäsenille tai tukemaan kampanjaa rahallisesti. Esimerkiksi Syrjinnästä vapaa alue -kampanja ei kerää allekirjoituksia vaan kannustaa organisaatioita panostamaan syrjinnän ehkäisyyn omissa tiloissaan. Käytännössä kaikki vaalikampanjat toimivat myös osittain lahjoitusrahoilla. Kampanjoita voi tukea tarjoamalla työpanostaan materiaalien tekemiseen tai jakamiseen, nettisivujen ylläpitoon, kampanjan suunnitteluun ja monella muullakin tavalla. Kaikki kampanjat edellyttävät paljon työtä, joten kansalaisjärjestöt arvostavat apua erittäin paljon.

Mielenosoituksiin osallistuminen on vahva osoitus tuesta esitettävälle ajatukselle. Loppujen lopuksi melko pienikin mielenosoitus voi saada paljon huomiota, jos siitä kerrotaan etukäteen tiedotusvälineille ja aihe on sillä hetkellä pinnalla. Esimerkiksi jokaperjantaiset ilmastomielenosoitukset ympäri Eurooppaa ovat saaneet paljon huomiota, vaikka monella paikkakunnalla mielenosoitukset ovat melko pieniä.

HC-tason vaikuttamista

Järjestön sisällä pystyy vaikuttamaan tehokkaasti osallistumalla toimintaan aktiivisesti ja toimimalla vapaaehtoisena. Kaikki kansalaisjärjestöt tarvitsevat aktiivisia tekijöitä. Tekemistä riittää niin kuivan yhdistysbyrokratian kuin sitten varsinaisenkin toiminnan parissa. Mitä pienempi järjestö sitä suurempi tarve. Ja tärkeiksi koettuja ihmisiä kuunnellaan, kunhan sanoma ei ole ristiriidassa yhteisten tavoitteiden kanssa.

Jos puoluetoiminta tuntuu omalta jutulta, kannattaa harkita jopa ehdokkaaksi lähtemistä tai toisen ehdokkaan kampanjatiimissä toimimista. Samoin kuin muissakin kansalaisjärjestöissä myös puolueiden paikallisyhdistyksissä arvostetaan aktiivista osallistumista. Se taas mahdollistaa sen, että oma ääni kuuluu puolueen sisällä paremmin. Puolueet ovat monessa asiassa suorin tapa vaikuttaa päätöksentekoon, mutta toisaalta julkinen sitoutuminen yhteen puolueeseen hankaloittaa muihin puolueisiin vaikuttamista.

Suhteellisen vaalitavan ansiosta Suomessa on melko pienilläkin puolueilla mahdollisuus haastaa isompia ja siten vaikuttaa valtakunnan politiikkaan.

Se kaikkein tärkein asia

Vaikuttamisessa on tietenkin olennaista saada oma ääni kuulumaan, mutta yhtä tärkeää on kuunnella muita. Aito keskustelu muuttaa mielipiteitä – niin omia kuin keskustelukumppanin.

Kirjoittaja on puoluepolitiikkaan sekaantunut nuori,
joka on huomannut saavansa ihan niin paljon vastuuta kuin on halunnut ottaa vastaan.

Vieraileva kynä on lehdelle lähetettyä materiaalia, joka julkaistaan nimettömänä tai nimen kera lähettäjän toiveen mukaan. Postaukset tehdään yhteistyössä lehden kanssa.

#vaikuttaminen

Saattaisit tykätä